Exkurze do Ekodeponu

Žáci 8. a 9. tříd měli možnost v rámci environmentální výchovy navštívit pracoviště Ekodeponu v Černošíně.

Tato společnost se mimo jiné zabývá odvozem a skládkováním komunálního odpadu a tříděním odpadů určených k recyklaci. V rámci exkurze se žáci seznámili s možnostmi, jak nakládat s odpady, jaké jsou způsoby recyklace, co nového z vytříděných odpadů vzniká. Při prohlídce viděli školicí středisko, třídící linku a řízenou skládku komunálního odpadu. Na zvídavé dotazy žáků odpovídal pan J. Pacola, který je celým provozem provázel. V očích žáků bylo vidět i zděšení, kolik odpadů je schopen člověk vyprodukovat, jak toto množství zatěžuje naši krajinu a jak nezáviděníhodná je práce na třídící lince, kolik nás všechny odpady stojí a jak se s nimi bude muset nakládat v budoucnosti.

Ekodepon za exkurze žáků nevybírá žádné vstupné, ba naopak se jim snaží pobyt na skládce trochu zpříjemnit malou svačinkou. Škola dostala od Ekodeponu hodně materiálů, které budou využity při hodinách přírodopisu nebo dalších akcích. Bezplatná byla tentokrát i doprava, tu uhradila Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Jak je vidět, na ekologické vzdělávání mladých občanů ČR se věnují nemalé částky. Bylo by fajn, kdyby alespoň ti mladí se začali chovat ke svému okolí zodpovědněji, než mnohdy jejich rodiče. Pak možná nebude docházet k tomu, že kontejner na komunální odpad je zaplněn PET lahvemi či papírovými krabicemi, že se zde objeví nepotřebná autobaterie, poloprázdná plechovka s barvou či nevyužité léky.

A závěrem – zkusme nechovat se konzumním způsobu života: nakoupit – použít (v tom lepším případě) – vyhodit.  Když bude příležitost, návštěvu Ekodeponu doporučuji všem.

                                                                                                                                             D. Šandová

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.