Druháci v Tachově

 
Druháci v Tachově
 Ve středu 13. dubna všechny druhé třídy vyjely vláčkem na exkurzi do muzea Český les v Tachově. V muzeu na nás čekal připravený program, který byl rozdělený na tři části. V jedné části se žáci seznámili s živočichy našich vod, lesů a polí. Druhá část programu byla nazvána Jak pradědeček ke kalhotám přišel. Jednalo se o podrobný výklad pomocí pohádky Krtek a kalhoty. Žáci se dozvěděli, jak se v minulosti tkala látka a šilo oblečení. Závěrečnou částí byly muzejní omalovánky. Z exkurze jsme se vrátili velmi unavení, ale obohaceni o nové informace a zážitky.
                                                                                                                                                           Třídní učitelky druhých tříd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.