Do začátku školního roku

Blíží se konec prázdnin a s ním začátek nového školního roku 2013/2014, který bude určitě odlišný od toho předešlého. V prvním a šestém ročníku začínáme výuku podle nově upraveného školního vzdělávacího programu Společná škola. Žáci prvního stupně začnou docházet do budovy Na Valech, žáci druhého stupně do budovy na náměstí Svobody.

Díky pracovnímu nasazení zaměstnanců školy, pomoci Městského úřadu Planá, vstřícnosti dalších firem se podařilo na konci školního roku 2012/2013 vše podstatné připravit. Některé drobné úpravy probíhaly během prázdnin. Se stěhováním se ukázaly i další podněty, potřeby i skutečnosti, kterým se budeme věnovat v průběhu následujícího školního roku. Některé jsou, bohužel, závislé na finančních prostředcích, a tak budeme muset být trpěliví. Je na nás, abychom vytvořili co nejlepší prostředí a podmínky všem zaměstnancům pro jejich práci a žákům k jejich vhodnému vzdělávání.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili do organizačních změn za ochotu a podporu. Věřím, že po počátečních nejistých krocích a překonání počáteční nejistoty dokážeme vytvořit příjemné prostředí pro žáky, učitele i rodiče.

Do nového školního roku bych chtěl všem popřát úspěšné nakročení – žákům mnoho úspěchů při plnění školních povinností, příjemných zážitků se spolužáky, učitelům mnoho energie a pracovního optimismu, rodičům dostatek trpělivosti a důslednosti.

 

Mgr. Luboš Beran

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.