Do lesa s leníkem 2014

Dne 20. 5. 2014 se žáci 4. tříd ZŠ Planá zúčastnili v lesích u naučné stezky Kladská akce   „Do lesa s lesníkem“. Děti pracovaly na 7 stanovištích, kde se jim věnovali lesní pedagogové, dřevorubci, kočí s koněm, traktorista, sazečky stromků a další pracovníci. Poznaly práci se dřevem v kreativní dílně, vyrobily si vlastní lavičku. Seznámily se s činnostmi myslivce, sázely nové stromky, měřily vzrostlé i pokácené stromy, jejichž kácení a následný odtah koněm i traktorem mohly z bezprostřední blízkosti sledovat. Rovněž zajímavá byla pro děti ukázka lovecké hudby, hudebních nástrojů a mysliveckých tradic, i spousta dalších zajímavých informací o práci v lese a se dřevem.

Za velmi zdařilou akci patří velké poděkování především firmě Stora Enso Wood Products Planá, s. r. o., která se o nás celé dopoledne vzorně starala.

Žáci a učitelé ZŠ Planá

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.