Den zvířat

 

 Dne 4. 10. 2013 proběhl na naší škole v druhých třídách projektový den „ Světový den zvířat“. V rámci připomenutí tohoto významného světového svátku jsme se po celé vyučování seznamovali s životem zvířat v lese, na statku a v zoologické zahradě.
Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací, o které jsme se v závěru podělili i s ostatními spolužáky z druhých tříd.

V návaznosti na tento významný den se  8. 10. všechny druhé  ročníky také zúčastnily ekologického výukového programu „ Co žije v lese“.
Děti se dozvěděly jak funguje ekosystém lesa, různými loveckými metodami se seznámily s bezobratlými obyvateli jednotlivých pater lesa, pracovaly ve skupinách při řešení zajímavých úkolů.
Dětem se program velmi líbil a již se těší na jarní program „ Co žije na louce“.
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.