Den Země

Velcí malým aneb Den Země na ZŠ Planá

22. duben je celosvětově oslavován jako Den Země. I my jsme se rozhodli jej připomenout našim žákům. Ve většině tříd si učitelé připravili aktivity připomínající tento svátek. Výjimkou byly třetí ročníky, jim informace o Dni Země zprostředkovali starší kamarádi z 9. tříd. Připravili pro ně soutěž s přírodovědnou tématikou. Několikačlenné týmy třeťáčků na 12 stanovištích plnily nejrůznější úkoly, deváťáci se jim stali kamarádskými průvodci celou soutěží i přísnými porotci. Bylo hezké pozorovat třeťáky, na kterých bylo patrné zaujetí, a vidět deváťáky z trochu jiného pohledu, než jsme zvyklí ve školních lavicích.  Protože se akce zdařila a žáci odcházeli domů spokojeni a plni nových poznatků a dojmů, rádi bychom v ní pokračovali i v dalších letech.                                                   

                                                                                                                             M. Kubátová a B. Vodrážková

Fotografie - zde

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.