Den Země na ZŠ Planá

fotoDne 27. dubna jsme si na naší škole připomněli celosvětový Den Země. Na městském stadionu v Plané se sešly několikačlenné týmy dětí ze třetích ročníků a plnily úkoly s přírodovědnou tématikou, které pro ně připravili starší spolužáci z 8. tříd.
Nejlépe se úkolů, celkem na dvanácti stanovištích, zhostily týmy  Hakuterma, Jablíčka a  Naše Země a obsadily první tři místa v celkovém pořadí týmů. Gratulujeme!
Ale i ostatní týmy plnily úkoly svědomitě a s nadšením, proto i jim patří naše gratulace.
Poděkovat bychom také chtěly všem osmákům, kteří se ke třeťáčkům chovali velmi kamarádsky a svou roli průvodců soutěží i roli porotců splnili s velkou profesionalitou.
Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila a těšíme se na její pokračování v příštím školním roce.
B. Vodrážková a K. SurováDne 27. dubna jsme si na naší škole připomněli celosvětový Den Země. Na městském stadionu v Plané se sešly několikačlenné týmy dětí ze třetích ročníků a plnily úkoly s přírodovědnou tématikou, které pro ně připravili starší spolužáci z 8. tříd.

Nejlépe se úkolů, celkem na dvanácti stanovištích, zhostily týmy  Hakuterma, Jablíčka a  Naše Země a obsadily první tři místa v celkovém pořadí týmů. Gratulujeme!
Ale i ostatní týmy plnily úkoly svědomitě a s nadšením, proto i jim patří naše gratulace.
Poděkovat bychom také chtěly všem osmákům, kteří se ke třeťáčkům chovali velmi kamarádsky a svou roli průvodců soutěží i roli porotců splnili s velkou profesionalitou.
Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila a těšíme se na její pokračování v příštím školním roce.

                                                                                                                                           B. Vodrážková a K. Surová

FOTOGRAFIE

Nejlépe se úkolů, celkem na dvanácti stanovištích, zhostily týmy  Hakuterma, Jablíčka a  Naše Země a obsadily první tři místa v celkovém pořadí týmů. Gratulujeme!
Ale i ostatní týmy plnily úkoly svědomitě a s nadšením, proto i jim patří naše gratulace.
Poděkovat bychom také chtěly všem osmákům, kteří se ke třeťáčkům chovali velmi kamarádsky a svou roli průvodců soutěží i roli porotců splnili s velkou profesionalitou.
Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila a těšíme se na její pokračování v příštím školním roce.
B. Vodrážková a K. SurováDne 27. dubna jsme si na naší škole připomněli celosvětový Den Země. Na městském stadionu v Plané se sešly několikačlenné týmy dětí ze třetích ročníků a plnily úkoly s přírodovědnou tématikou, které pro ně připravili starší spolužáci z 8. tříd.
Nejlépe se úkolů, celkem na dvanácti stanovištích, zhostily týmy  Hakuterma, Jablíčka a  Naše Země a obsadily první tři místa v celkovém pořadí týmů. Gratulujeme!
Ale i ostatní týmy plnily úkoly svědomitě a s nadšením, proto i jim patří naše gratulace.
Poděkovat bychom také chtěly všem osmákům, kteří se ke třeťáčkům chovali velmi kamarádsky a svou roli průvodců soutěží i roli porotců splnili s velkou profesionalitou.
Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila a těšíme se na její pokračování v příštím školním roce.
B. Vodrážková a K. Surová

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.