DEN ZEMĚ 2018

Je to ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
I my žáci 1. tříd jsme se zapojili. Třídili jsme odpad do kontejnerů správné barvy a formou soutěží a her jsme si osvojili získané dovednosti.Je to ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
I my žáci 1. tříd jsme se zapojili. Třídili jsme odpad do kontejnerů správné barvy a formou 
soutěží a her jsme si osvojili získané dovednosti.Je to ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.
I my žáci 1. tříd jsme se zapojili. Třídili jsme odpad do kontejnerů správné barvy a formou 
soutěží a her jsme si osvojili získané dovednosti.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.