Den Země 2015

V 1. třídách ve dnech 22. – 24. 4. 2015 probíhaly různé aktivity ke Dni Země. Nejprve se děti seznámily s ochranou přírody a prakticky si vyzkoušely tříděné odpadu do barevných ekotašek. Při pracovních činnostech si z přírodního materiálu a plastových víček sestavovaly různé motivy dle vlastní fantazie. Projekt Den Země jsme uzavřeli vycházkou do Zámeckého parku, kde jsme si užili krásné přírody a zároveň jsme odhalovali předměty, které do přírody nepatří. Fotky zde.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.