Den se 112

Jak seznámit děti s náplní práce integrovaného záchranného systému? No přece názornou ukázkou. Proto jsem zorganizovala akci nazvanou Den se 112. Děti si  prohlédly vybavení zásahových vozů a získaly  informace o provozu těchto systémů. Praktickou ukázkou si zažily zranění  a jeho ošetření na vlastní kůži, shlédly ukázku výcviku služebních psů a musely předvést i své zkušenosti v oblasti silničního provozu. Počasí nám moc nepřálo,  ale i přesto jsme si to všichni užili. 
 
 
Děkuji tímto: Royal Rangers, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  ÚO Tachov - por. Ing. Jan Krasinský, Policie České republiky -  por. Bc. Dagmar Jiroušková, Městská policie Planá, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - Bc. Ivana Krýdová, Sbor dobrovolných hasičů - RSDr. Josef Švarcbek. 
 
Mgr. Lenka Denková
Jak seznámit děti s náplní práce integrovaného záchranného systému? No přece názornou ukázkou. Proto jsem zorganizovala akci nazvanou Den se 112. Děti si  prohlédly vybavení zásahových vozů a získaly  informace o provozu těchto systémů. Praktickou ukázkou si zažily zranění  a jeho ošetření na vlastní kůži, shlédly ukázku výcviku služebních psů a musely předvést i své zkušenosti v oblasti silničního provozu. Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto jsme si to všichni užili. 
Děkuji tímto: Royal Rangers, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  ÚO Tachov - por. Ing. Jan Krasinský, 
Policie České republiky - por. Bc. Dagmar Jiroušková, Městská policie Planá, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - Bc. Ivana Krýdová, Sbor dobrovolných hasičů - RSDr. Josef Švarcbek. 
                                                                                                                                                        Mgr. Lenka Denková
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.