Den prevence

    V pátek 26.10.2018 proběhla na naší škole celodenní akce Den prevence. Mgr. Jana Seidlerová a Mgr. Zdeněk Třešňák připravili pro žáky 20 stanovišť, které by měly žáky zasvětit do problematiky nejen rizikových jevů chování, ale i do problematiky 1. pomoci. Žáci plnili úkoly týkající se  návykových látek, šikany a kyberšikany, konfliktů ve vztazích, krizových situací, ochrany osobnosti a právního vědomí, improvizované ochrany a evakuace, netolismu, nálezu infikované injekční stříkačky či chování během teroristického útoku. Nezapomnělo se ani na dopravní výchovu a vzhledem k oslavám 100. výročí založení naší republiky se jedno ze stanovišť týkalo znalostí českých dětí o České republice. Byli jsme  mile překvapení jejich znalostmi o poskytování 1. pomoci a zvládnutí praktických úkolů při oživování,  o komunikaci s operačním důstojníkem či ošetření úrazů.

      Družstva byla složena se žáků napříč všemi ročníky a vůbec neplatilo, že ti starší byli nejzkušenější. Mnozí šesťáci udivili svými znalostmi a zkušenostmi, nebáli se býti aktivními. Učitelům pomáhali žáci 9. ročníků, které chválím za jejich aktivní  a vstřícný přístup, zodpovědnost a kázeň. Tato pochvala nepatří jen deváťákům, ale všem žákům, protože během celé akce nás ohromovali svou disciplinovaností, snahou řešit danou problematiku a svou vážností, s jakou k řešení úkolu přistupovali.

        Díky nim celá akce proběhla podle plánu, nemusel se řešit ani ten nejdrobnější přestupek proti kázni a  tím si zaslouží naše veliké poděkování. S takovými žáky se nebojme realizovat další projektové dny.

                                                                                                              Jana Seidlerová, metodik prevence

Ohlas žáků:

„ Všem se nám to líbilo. Tyto akce by mohli být častěji. Úkoly se nám líbily. Naučili jsme na spoustu pěkných věcí.“

                                                                                                               Skupina č. 15 – Hagridi

„ Bylo to dobrý. Je to dobrá akce, která nás poučuje, co v různých situacích dělat nebo jak se zachovat." 

                                                                                                              Skupina č. 14 – Bezejmenní

„ Dnešní den by se mohl opakovat. Byl zábavný a naučný. Každý něco vymyslel a něco se naučil. Seznámili jsme se s novými žáky.“

                                                                                                               Skupina č. 5 – Magická pětka

„ Tento program se nám velice líbil. Byl velmi zábavný a poučný. Byla to příjemná změna od sezení v lavicích. Všichni byli příjemní a užili jsme si to. Rádi bychom si to zopakovali, spoustu jsme se toho naučili.“

                                                                                                                Skupina č. 19 - Paštiky

   Vyhodnocení Dne prevence

Název družstva

Získané body

Umístění

Sk,č. 1 - RAKEŤÁCI

159

            2.

Sk,č. 2 – KOŠŤATA Z DVOJKY

158

            3.

Sk,č. 3 – RYCHLÝ ŠÍPY

146,5

     12. -13.- 14.

Sk,č. 4 – ŠTÚDLÍCI S.R.O.

152,5

            6.

Sk,č. 5 – MAGICKÁ PĚTKA

147

           11.

Sk,č. 6 – VELKÁ ŠESTKA

155

            4.

Sk,č. 7 – TÝPCI 7

144

            15.

Sk,č. 8 - NEKONEČNO

147,5

            10.

Sk,č. 9 – HOUSKY CZ

130

            20.

Sk,č. 10 - ŠUNKY

146,5

     12. -13. -14.

Sk,č. 11 – SUPER 0

146,5

     12. -13. -14.

Sk,č. 12 - NEJMENOVATELNÍ

131,5

            19.

Sk,č. 13 - FULUHURTERSY

142,5

            16.

Sk,č. 14 -bEZEJMENNÍ

142

            17.

Sk,č. 15 - HAGRIDI

132

            18.

Sk,č. 16 – PALAČINKY S.R.O.

163

              1.

Sk,č. 17 - SEDMNÁCTKY

149,5

           8. -9.

Sk,č. 18 - BRAMBORY

151,5

              7.

Sk,č. 19 - PAŠTIKY

153,5

              5.

Sk,č. 20 - PARKMANOVCI

149,5

           8. - 9.

 

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.