Den dětí

Krásný pátek si prožily děti z druhých ročníků naší školy. Byl to den plný zábavy. Okruh okolo hřiště se proměnil na cestu plnou zajímavých sportovních i vědomostních úkolů. Svoji obratnost musely prokázat na překážkových drahách, při házení míčků a skákání v pytli, šikovnost při lovení ryb v rybníce a skládání obrázků. Vědomostní úkoly byly plné zajímavých poznávacích úloh.

Den dětí se nám všem moc líbil a poděkování patří dětem z 9. ročníků a všem učitelkám za vzornou spolupráci.

Fotografie - zde

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.