DDM přidává MODERNÍ TANEC

DDM přidává do nabídky kroužků MODERNÍ TANEC. Kroužek startuje 11.2., probíhat bude každé úterý od 16-18:00 v tělocvičně na Valech pod vedením Lucie Fialové. Účastníci se naučí breakovat, rozjedou c-walk a další.....  Pololetní poplatek je 150Kč. Kroužek je určen pro zájemce nad 12 let. Přihláška je k dispozici v kanceláři DDM.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.