Čtvrťáci šli Do lesa s lesníkem

Dne 22. 5. 2019 se žáci 4. tříd naší školy zúčastnili v lesích u naučné stezky Kladská akce „Do lesa s lesníkem“. Děti pracovaly na 6 stanovištích, kde se jim věnovali lesní pedagogové, dřevorubci, kočí s koněm, traktorista, sazečky stromků a další pracovníci lesního hospodářství. V mobilní dílně si zhotovily vlastní lavičku, kterou si pak hrdě odvezly do školy. Seznámily se s činnostmi myslivce, sázely nové stromky, odhadovaly stáří lesního porostu a měřily vzrostlé i pokácené stromy, jejichž kácení a následný odtah koněm i traktorem mohly z bezprostřední blízkosti sledovat. Během celého dopoledne děti se zájmem plnily úkoly a dozvídaly se zajímavosti z práce v lesním a dřevařském prostředí. 

Za pozvání na toto naučné dopoledne děkují děti a učitelé naší školy firmě Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., LČR s.p. a Nadaci dřevo pro život.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.