Čtvrťáci šli "Do lesa s lesníkem"

Dne 22.5.2018 se třídy 4.A  a 4.C zúčastnily akce - Do lesa s lesníkem. Děti se během dopoledne seznámily s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom. Vyzkoušely si sázení stromků, měřily lesnickými přístroji, poslechly si zvuky zvířat, žijících v našich lesích.

OFICIÁLNÍ VIDEO Z AKCE

Také si vyrobily lavičky, které si odvezly do školy. Celá akce byla výborně připravena a zorganizována a dětem se moc líbila.Dne 22.5.2018 se třídy 4.A  a 4.C zúčastnily akce - Do lesa s lesníkem.
Děti se během dopoledne seznámily s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom. Vyzkoušely si sázení stromků, měřily lesnickými přístroji, poslechly si zvuky zvířat, žijících v našich lesích.
Také si vyrobily lavičky, které si odvezly do školy. Celá akce byla výborně připravena a zorganizována a dětem se moc líbila.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.