Čertí stezka ve škole

Ve škole se v pátek 6. 12. otevřelo peklo. Žáci prvních až třetích tříd se po skupinkách vydávali plnit úkoly po čertí stezce do sklepení  "valské" školy. Tam je provázeli andělé, ale hlavně strach nahánějící čerti. Ty velmi realisticky zahráli naši žáci devátých tříd. Myslím, že je to velmi bavilo. Někteří z nich velmi rádi vystrašili své mladší sourozence nebo spolužáky.  Nutno říci, že prvňáčci překvapivě ukázali větší dávku odvahy než někteří třeťáci. Pár z nich se raději ani neukázalo.

Na konci stezky čekal na děti dobrotivý Mikuláš, který je za odvahu a splněné úkoly odměnil nějakou tou sladkostí. Celá akce se velmi vydařila a všichni upřímně slíbili, že budou následující rok hodní.

Chválím všechny, co se na akci podíleli.

Hlavní anděl,

Pavla Nečasová

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.