Čarodějnické rejdy na školní zahradě

V přeloženém termínu 6. 5. 2015 se školní zahrada hemžila čaroději a čarodějnicemi z 1. stupně ZŠ . Prověřili si své znalosti v rozeznávání hub, koření a čarodějných lektvarů .  Mohli pochytat čarodějnici její kočky a dostat se na koštěti až k měsíci . Za splnění úkolu byly děti odměňovány sladkostmi. Tradiční byly i rukodělné dílny :  zde si mohly děti vyrobit nezbytné doplňky ke svému kostýmu ….. pavouka nebo netopýří kabelku. Dalšími body programu bylo vyhlášení nejlepších masek a  v závěrečné části i spálení čarodějnice. Počasí nám vyšlo!

Děkuji všem zúčastněným , velké poděkování patří všem podílejících se na přípravě a zajištění programu , všem pomocníkům z řad žáků  2. stupně. Tato akce by se samozřejmě nemohla konat bez finančního zajištění z fondu SRPŠ.

Mgr. J. Wurmová 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.