Čarodějnické odpoledne - změna termínu!

Z důvodu nepříznivého počasí se akce Čarodějnické odpoledne 28.4.2016 nekoná. Náhradní termín bude upřesněn.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.