Březen - měsíc knihy

Březen - měsíc knihy
V rámci projektu "Březen - měsíc knihy" jsme navštívili v březnu místní knihovnu, kde jsme si vytvořili „čtecí koutek“ a zapojili se do čtenářských soutěží. Dozvěděli jsme se o "Desateru malého čtenáře" a jak se v knihovně chovat. Povídali jsme si o naučné literatuře, četli pohádky a půjčili jsme si nové knihy a zeměpisnou hru pro děti i do školy. Knihovna v Plané je nejlepší na světě, protože si tam můžeš půjčit mnoho zajímavých knih a dozvědět se hodně informací.                                            Čtenářská dílna a žáci 3.B
    V rámci projektu "Březen - měsíc knihy" jsme navštívili v březnu místní knihovnu, kde jsme si vytvořili „čtecí koutek“ a zapojili se do čtenářských soutěží. Dozvěděli jsme se o "Desateru malého čtenáře" a jak se v knihovně chovat. Povídali jsme si o naučné literatuře, četli pohádky a půjčili jsme si nové knihy a zeměpisnou hru pro děti i do školy. Knihovna v Plané je nejlepší na světě, protože si tam můžeš půjčit mnoho zajímavých knih a dozvědět se hodně informací.                                            
                                                                                                                                                                    Čtenářská dílna a žáci 3.B
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.