Bramborové kouzlení ve školní družině

Bramborové kouzlení ve školní družině
Týden na konci listopadu proběhl ve znamení brambor. Vychovatelky ve všech odděleních naplánovaly činnosti, týkající se brambor, jejich využití, znalostí o nich.
V úterý se děti z celé družiny odebraly do školní kuchyňky na náměstí, kde se konalo velké soutěžení o nejchutnější kuchařský výrobek z brambor. Soutěžilo se v družstvech vytvořených z jednotlivých oddělení – Dráčci, Žabáci a Broučci (děti z oddělení Tygříků byly přiřazeny do oddělení Žabáků, jelikož je jich v době konání soutěže malý počet). Soutěž byla opravdu napínavá, do poslední chvíle se všichni snažili získat vítězství pro svoji skupinu. Děti velmi usilovně pomáhaly ze všech sil až do konce. Nakonec spravedlivým hlasováním pomocí lístečků byla vylosována dvě vítězná družstva se shodným počtem bodů, z nichž rozlosováním „Kámen, nůžky, papír“ vzešlo jako vítěz družstvo Žabáků ve spojení s Tygříky se svými bramboráky. Na druhém místě se po úporném boji umístilo družstvo Dráčků doplněných dvěma Žabáky s bramborovými plackami z vařených brambor, zapečených se sýrem, těsně za oběma družstvy se na třetím místě umístilo družstvo Broučků s bramborovými spirálkami s bylinkovou solí. Všichni soutěžící byli po zásluze odměněni diplomem pro svou skupinu, sladkostmi a drobnými odměnami pro celé oddělení. Tohoto soutěžení se zúčastnilo téměř 70 dětí.
Další dny pak byly věnovány v jednotlivých odděleních vyrábění z brambor (tiskátka a jejich využití při výtvarných činnostech, výroba a navlékání bramborových korálků), pokusům (výroba škrobu) a rozšiřování znalostí o bramborách. Děti zjišťovaly od rodičů a z internetu zajímavosti o bramborách, např. že k nám brambory přišly z Ameriky, že je to zelenina, obsahující kromě vitamínu C velké množství škrobu, který se využívá nejen v kuchyni, ale také ke škrobení prádla a jinde, že brambory jsou hlavní složkou příloh, ale také mnoha polévek a jiných jídel, zjistili jsme, z jakých částí se skládá rostlina a kterou část rostliny vlastně využíváme.
Všichni jsme se celý týden bavili, tato výjimečná akce byla poutavá a oživila běžné činnosti ve školní družině. Všechny děti se zapojily s chutí a odnesly si mnoho zážitků a dojmů. Doufáme, že se podobné činnosti stanou tradičními v naší školní družině. Fotografie z celé akce jsou umístěny v galerii.
Týden na konci listopadu proběhl ve znamení brambor. Vychovatelky ve všech odděleních naplánovaly činnosti, týkající se brambor, jejich využití, znalostí o nich.
V úterý se děti z celé družiny odebraly do školní kuchyňky na náměstí, kde se konalo velké soutěžení o nejchutnější kuchařský výrobek z brambor. Soutěžilo se v družstvech vytvořených z jednotlivých oddělení – Dráčci, Žabáci a Broučci (děti z oddělení Tygříků byly přiřazeny do oddělení Žabáků, jelikož je jich v době konání soutěže malý počet). Soutěž byla opravdu napínavá, do poslední chvíle se všichni snažili získat vítězství pro svoji skupinu. Děti velmi usilovně pomáhaly ze všech sil až do konce. Nakonec spravedlivým hlasováním pomocí lístečků byla vylosována dvě vítězná družstva se shodným počtem bodů, z nichž rozlosováním „Kámen, nůžky, papír“ vzešlo jako vítěz družstvo Žabáků ve spojení s Tygříky se svými bramboráky. Na druhém místě se po úporném boji umístilo družstvo Dráčků doplněných dvěma Žabáky s bramborovými plackami z vařených brambor, zapečených se sýrem, těsně za oběma družstvy se na třetím místě umístilo družstvo Broučků s bramborovými spirálkami s bylinkovou solí. Všichni soutěžící byli po zásluze odměněni diplomem pro svou skupinu, sladkostmi a drobnými odměnami pro celé oddělení. Tohoto soutěžení se zúčastnilo téměř 70 dětí.
Další dny pak byly věnovány v jednotlivých odděleních vyrábění z brambor (tiskátka a jejich využití při výtvarných činnostech, výroba a navlékání bramborových korálků), pokusům (výroba škrobu) a rozšiřování znalostí o bramborách. Děti zjišťovaly od rodičů a z internetu zajímavosti o bramborách, např. že k nám brambory přišly z Ameriky, že je to zelenina, obsahující kromě vitamínu C velké množství škrobu, který se využívá nejen v kuchyni, ale také ke škrobení prádla a jinde, že brambory jsou hlavní složkou příloh, ale také mnoha polévek a jiných jídel, zjistili jsme, z jakých částí se skládá rostlina a kterou část rostliny vlastně využíváme.
Všichni jsme se celý týden bavili, tato výjimečná akce byla poutavá a oživila běžné činnosti ve školní družině. Všechny děti se zapojily s chutí a odnesly si mnoho zážitků a dojmů. Doufáme, že se podobné činnosti stanou tradičními v naší školní družině. Fotografie z celé akce jsou umístěny v galerii.
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.