Bowlingový turnaj 2014

Ve dnech 10.a 12.12. se uskutečnil bowlingový turnaj žáků 7. - 9. ročníků naší školy. Do pečlivé tréninkové  přípravy, která trvala téměř dva měsíce, se zapojily všechny třídy. Turnaj byl z časových důvodů rozdělen do dvou dnů. Ve středu soutěžili žáci 6. a 7. ročníků a v pátek 9. ročníku. V soutěži ročníků reprezentovala jednotlivé třídy čtyřčlenná družstva.  Zároveň soutěžil  každý hráč v kategorii jednotlivců.

Turnaj probíhal v přátelské atmosféře, o kterou se postarali jak sami hráči, tak i  přítomní fanoušci a kamarádi.  V soutěži tříd zvítězily  7.C,  8.A a 9.B. Vítězem velkého finále jednotlivců se stal Daniel Kovář,  druhé místo obsadil Matyáš Vivodík  a třetí skončil David Kopl. Všem upřímně gratulujeme.

Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím za skvělé výkony, fanouškům a příznivcům bowlingu za báječnou atmosféru, paní učitelkám Ivaně Netrvalové, Janě Říhové, Nadě Končelíkové, Markétě Šteflové, panu učiteli Zdeňku Králíkovi a asistentce Daniele Líbalové za pomoc při organizaci a aktivní účasti při samotném turnaji. Paní  Mirce Vláškové z DDM za spolupráci, SRPŠ za příspěvek na drobné ceny pro soutěžící a majiteli bowlingové dráhy panu Milanu Uxovi za sponzorský dar pro vítěze jednotlivců.

Mgr. Dana Buchartová

Fotografie z turnaje naleznete zde.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.