Bezpečnost především

Ve čtvrtek 25. 4. 2013 jsme se celé tři hodiny zabývali dopravní výchovou. V matematice jsme řešili slovní úlohy s dopravní tématikou a rýsovali geometrické tvary. V další hodině jsme probírali pravidla silničního provozu z pohledu cyklisty. V poslední hodině si žáci vyzkoušeli jízdu zručnosti. Pochopili, že někdy velký spěch není to nejrychlejší řešení. Často chybovali při přenášení kelímku s vodou a slalomu. Při opravné jízdě již byli úspěšnější.

Všichni byli spokojeni.

Bezpečnost především

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.