Bez agrese se domluvíme lépe

Každý zářiový pátek se žáci jednotlivých tříd 6. ročníků zúčastňují preventivního programu Bez agrese se domluvíme lépe. 

       Na základě rozpracovaného projektu „Podpora aktivit a výchovy k toleranci - Vitalizace žákovských kolektivů 6. tříd byl zrealizován dopolední program, v němž se metodik prevence se školní psychologem a třídním učitelem snažili usnadnit nástup žáků na 2. stupeň a pomoci jim vytvořit funkční kolektivy.

      Smyslem tohoto programu bylo podpořit procesy seznamování a zkvalitnění vzájemných vztahů mezi dětmi, prohlubování pozitivního sociálního chování a podpora výchovných působení na žáky vedoucích k osvojení rozvoje osobnostních kompetencí, výchovy ke zdravému způsobu života a ke zpevnění pozitivního sociálního klimatu tříd. Během aktivit žáci získali informace o šikaně a jiných rizikových způsobech chování, učili se vyjádřit svůj názor, spolupracovat se spolužáky. Nedílnou součástí programu byly aktivity vedoucí k sebepoznání a přijetí vlastních pozitiv i negativ, aktivity k posílení zdravého sebevědomí i k dovednosti, jak zvládat své emoce.

    Prevence  sociálně patologických jevů je nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Je ve společném zájmu, aby děti se naučily nekonfliktnímu jednání a aby se ve školním prostředí, kde tráví většinu času, cítily dobře.

                                                                                                    Mgr. Jana Seidlerová - metodik prevence

                                                                                                    PaedDr. Milan Pfeifer- školní psycholog 

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.