Beseda v knihovně - 1.A

Vánoce jsou tu a moc se na ně těšíme. Návštěvou v knihovně jsme si připomněli vánoční zvyky a tradice. Knihovnice, paní Vasuková, nás seznámila s mnoha vánočními zvyky. Některé jsme znali a některé ne. Rozkrojili jsme si se svým kamarádem jablíčko a všichni jsme se potěšili krásnou hvězdičkou, která nám předpovídá štěstí a zdraví. 
Nakonec jsme si prohlédli výstavu betlémů a zazpívali několik koled. 
Beseda se nám moc líbila. Děkujeme za vánoční atmosféru paní knihovnici Vasukové. 
 
Beseda se nám moc líbila. Děkujeme za vánoční atmosféru paní knihovnici Vasukové. Vánoce jsou tu a moc se na ně těšíme. Návštěvou v knihovně jsme si připomněli vánoční zvyky a tradice. Knihovnice, paní Vasuková, nás seznámila s mnoha vánočními zvyky. Některé jsme znali a některé ne. Rozkrojili jsme si se svým kamarádem jablíčko a všichni jsme se potěšili krásnou hvězdičkou, která nám předpovídá štěstí a zdraví. 
Nakonec jsme si prohlédli výstavu betlémů a zazpívali několik koled. 
Beseda se nám moc líbila. Děkujeme za vánoční atmosféru paní knihovnici Vasukové. Vánoce jsou tu a moc se na ně těšíme. Návštěvou v knihovně jsme si připomněli vánoční zvyky a tradice. Knihovnice, paní Vasuková, nás seznámila s mnoha vánočními zvyky. Některé jsme znali a některé ne. Rozkrojili jsme si se svým kamarádem jablíčko a všichni jsme se potěšili krásnou hvězdičkou, která nám předpovídá štěstí a zdraví. 
Nakonec jsme si prohlédli výstavu betlémů a zazpívali několik koled. 
Beseda se nám moc líbila. Děkujeme za vánoční atmosféru paní knihovnici Vasukové. 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.