Beseda o obraně státu

Pro čtvrté a páté třídy byla 6., 20. a 27. května 2015 v rámci našeho ŠVP zorganizována beseda o obraně státu. Žáky s touto problematikou zajímavě a poutavě seznamoval Mgr. Miroslav Pelán, kterému touto cestou velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci s ním. Fotografie z besedy můžete shlédnout v naší fotogalerii.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.