Barevné dny

Velikonoční svátky jsme se žáky zahájili barevným oblečením. V pondělí jsme si užili červenou, v úterý modrou a ve středu jsme byli zelení. Jak se děti i vyučující zhostili svého úkolu je patrné z fotografií. Svátky jara si děti užily i ve výuce. Děti si připomněly tradice a zvyky Velikonoc, čekalo je barevné počítání, křížovky, omalovánky a jarní doplňovačky. Všem dětem se netradiční výuka líbila. Fotografie zde.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.