Atletický čtyřboj - okresní kolo Tachov

Výbornými výsledky začali naši žáci nový školní rok ve sportovních soutěžích. Zúčastnili se okresního kola atletického čtyřboje v Tachově, který se konal ve čtvrtek 22.9.2016. Družstvo dívek ve složení: Nela Hreusová, Natálka Kubálková, Andrea Davidová, Aneta Horvátová a Renata Pavlasová obsadilo 2. místo. Natálka Kubálková získala 18 bodů, což byl nejlepší bodový výsledek ze všech zúčastněných dívek. Družstvo chlapců ve složení: Adam Alexa, Jan, Hayer, Václav Pešta, Michal Müller a Filip Loula obasadilo 4. místo. Blahopřejeme všem k výborným výsledkům a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.