Ametyst 2014

     

   Občanské sdružení Ametyst si připravilo pro žáky 6. a 7. ročníku výukové programy, které lektor a lektorky realizovali na naší školní zahradě 19. 5. a 20.5.2014. Pod jejich vedením žáci 6. ročníku objevovali život hmyzu v trávě. Sedmá třída odkrývala tajemství vodního světa.

   Přitažlivou formou si tak žáci mohli osvojit poznatky o živočiších žijících ve zmiňovaných ekosystémech. Příjemně strávené dopoledne žáci náležitě ocenili.

ing. Králík Zdeněk

Fotogalerii najdete zde.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.