Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.

Základní škola Planá, příspěvková organizace

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Základní škola Planá, příspěvková organizace

náměstí Svobody 59

348 15 Planá

IČO:75005581
RedIZO:650048504

č.ú.: 5998455369/0800

Mgr. Luboš Beran, ředitel školy

Tel: 777 154 029

e-mail: lubos.beran@zs-plana.cz

Zřizovatel: Město Planá

Právní forma: příspěvková organizace

ZŠ NÁMĚSTÍ - 2. STUPEŇ
Kancelář 374 630 421
Sborovna 374 630 422
E-mail: namesti@zs-plana.cz

ZŠ náměstí – náměstí Svobody 59, 348 15 Planá

ZŠ VALY - 1. STUPEŇ
Kancelář 374 792 492
Kancelář mobil 736 482 058; 736 482 059
E-mail: valy@zs-plana.cz

ZŠ Valy – Na Valech 143, 348 15 Planá