Kontakt

Základní informace pro školní rok 2019/2020

Název: Základní škola Planá, příspěvková organizace

            se sídlem – náměstí Svobody 59, 348 15 Planá

            další pracoviště – Na Valech 143, 348 15 Planá

                                                


IČO:75005581
RedIZO:650048504

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:

Společná škola - 1.- 9. ročník

 

Adresa: Základní škola Planá, náměstí Svobody 59, 348 15 Planá

Telefon:

náměstí Svobody
 • kancelář školy                    374 630 421
 • sborovna 2. stupně            374 630 422
 • školní družina                     374 630 425
 • školní jídelna                      374 630 428

mobilní čísla      

 •  kancelář školy                            777 098 465
 • školní družina I. a II. oddělení     777 983 630
 • školní družina IV. oddělení          774 159 234
 • školní jídelna                               774 414 385
 •  DDM                                           774 410 813

 

Na Valech
 • kancelář školy                  374 792 492

mobilní čísla

 • kancelář školy                  736 482 058, 736 482 059

 

e-mail: namesti@zs-plana.cz - II. stupeň, valy@zs-plana.cz - I. stupeň

 
Počet tříd: 26 (1. stupeň - 15 tříd Na Valech a 2. stupeň - 11 tříd na náměstí Svobody)
Počet zaměstnanců: 70 (z toho 53 pedagogických pracovníků)

Ředitel školy: Mgr. Luboš Beran
Zástupce ředitele: Mgr. Blanka Iccacová (1. stupeň), Mgr. Miroslava Kubátová (2. stupeň)
Výchovný poradce: Mgr. Jarmila Šneberková (1. stupeň), Mgr. Jana Seidlerová (2. stupeň)

Metodik primární prevence: Mgr. Barbora Vodrážková (1. stupeň), Mgr. Zdeněk Třešňák (2. stupeň)

Sekretářka: Hana Orlová (Na Valech), Martina Ottová (náměstí Svobody)

Vedoucí DDM: Daniela Líbalová 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.