ZŠ Planá, náměstí Svobody 59

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na základě tohoto opatření upřednostňuje naše škola elektronické přijímání žádostí v termínu

od 6. 4. do 30. 4. 2020.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky.

Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě na naši školu, vyplňte Žádost o přijetí a Zápisní list, doručte je následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: s8nmq6k,
  2. e-mailem na: valy@zs-plana.cz s uznávaným elektronickým podpisem,
  3. vložením do poštovní schránky na budově školy v zalepené obálce s označením „zápis“,
  4. poštou na adresu: ZŠ Planá, nám. Svobody 59, 348 15 Planá s označením „zápis“.
  5. osobně v budově Na Valech ve dnech 20. – 22. 4. 2020

               v době od 8:00 – 12:00 hod a od 14:30 – 17:00 hod

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit Žádost o přijetí a Žádost o odklad školní docházky a oba vyplněné a potvrzené dokumenty doručit do školy výše popsaným způsobem. Odklad školní docházky je třeba doložit doporučením školního poradenského zařízení a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Výsledky zápisu

Přijatí žáci:    seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod registračními čísly na vstupních dveřích školy a na www stránkách školy nejpozději 22. 5. 2020. Registrační číslo žádosti o přijetí dítěte Vám bude posláno na Vaši e-mailovou adresu nebo Vám bude předáno osobně.

Nepřijatí žáci: zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně.

Pro dotazy využijte kontakty:  

e-mail: blanka.iccacova@zs-plana.cz                   

telefon (Po - Pá od 9.00 do 11.00): 374 792 492, 736 482 058

 

Na základě mimořádného opatření MŠMT jsou střední a základní školy

v celé ČR uzavřeny s platností od středy 11. 3. 2020 na dobu neurčitou

Školní jídelna – obědy pro strávníky (cizí i žáky školy) se budou vydávat od 11.00 do 12.00 hod. Školní jídelna bude po tuto dobu platnosti opatření poskytovat školní stravování žákům. Avšak obědy pro tyto žáky bude vyzvedávat po potvrzení kartou ISIC dospělá osoba do jídlonosičů. Odběr obědů je třeba potvrdit alespoň den předem.

Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

DDM – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

Ošetřovné: Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 13 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 13 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na:

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

Tiskopis ke stažení - zde

Uvedený tiskopis potvrdí škola – sekretariáty školy od 8.00 do 12.00 hod.

 

Žádáme žáky a rodiče, aby sledovali informace zaslané na Bakaláře.
Přes toto prostředí bude probíhat komunikace mezi žáky a vyučujícími, bude zasíláno učivo a úkoly pro žáky.

Vážení rodiče,
vzhledem k dotazům k situaci ohledně koronaviru si Vám dovolujeme sdělit následující.

Stejně jako Vy, sledujeme sdělovací prostředky včetně stránek MŠMT, MZČR a další. Prosíme o zachování klidu a postupů doporučených v případech návratů z rizikových oblastí.

Naše škola, společně s ostatními školami, byla kontaktována i KHS Plzeňského kraje ohledně rizika rozšíření se infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 v ČR a tím i v Plzeňském kraji. Obdrželi jsme instrukce týkající se důkladné a pravidelné dezinfekce požadovaných zařízení a prostor dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Žáci byli poučeni o správných hygienických návycích a o jednání k předcházení možnému riziku nákazy a riziku šíření infekce.

K dispozici je infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Další informace je možné získat např. na:

https://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

https://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

 

Články

Vánoční tvoření v 1.A

V předvánočním adventním čase jsme se i s rodiči sešli v naší třídě a vyrobili si vánoční svícny a přání k Vánocům. Maminky i tatínkové přinesli také cukroví a všichni jsme si na něm u kávy a čaje...
Celý článek

Mikuláš a čerti v 1.A

Zase po roce jsme se těšili na návštěvu Mikuláše a čerta. Žáci devátých ročníků si pro nás připravili cestu sklepením, plnou čertovsky těžkých úkolů a překvapení. S trochou strachu a obav jsme...
Celý článek

Beseda v knihovně - 1.A

Vánoce jsou tu a moc se na ně těšíme. Návštěvou v knihovně jsme si připomněli vánoční zvyky a tradice. Knihovnice, paní Vasuková, nás seznámila s mnoha vánočními zvyky. Některé jsme znali a některé...
Celý článek

Zpívání u vánočního stromu 2019

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 jsme se opět sešli na nádvoří školy při Zpívání u vánočního stromu. Návštěvníci si spolu s žáky 1. stupně pod vedením p. uč. Vršky mohli zazpívat krásné české koledy a...
Celý článek

Šťastný pátek 13.!

Šťastný pátek 13.12.2019 byl pro 9 vybraných  žáků a žákyň ze 4. a 5. tříd na turnaji v přehazované v Tachově (ZŠ Zárečná), kde obsadili druhé místo. Okresního kola se zúčastnilo šest...
Celý článek

Čertí stezka ve škole

Ve škole se v pátek 6. 12. otevřelo peklo. Žáci prvních až třetích tříd se po skupinkách vydávali plnit úkoly po čertí stezce do sklepení  "valské" školy. Tam je provázeli andělé, ale hlavně...
Celý článek

                                                                V Plané 3. 9. 2018

Vážení rodiče, 

upozorňujeme Vás, že v letošním školním roce 2018/2019 bude ve 2. – 9. ročníku ke klasifikaci žáků a sdělení školy rodičům sloužit výhradně elektronická žákovská knížka. Pro omlouvání absence žáků používejte omluvný list.

Děkujeme za spolupráci                                                                                                                                       Mgr. Luboš Beran

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.