Články

Škola bez školy

Ve středu 30. dubna 2014 bylo možné vidět v okolí školy potulující se skupinky žáků. Nebyli to žáci – záškoláci, ale naopak pilné děti, které plnily velmi důležité úkoly. V rámci...
Celý článek

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení volného dne (tzv. „ředitelského volna“) podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Ředitel...
Celý článek

Divadelní představení Vojna

Ve středu 9. 4. 2014 vyměnili žáci školní třídy a lavice za pěkné prostory a měkká křesla Západočeského divadla Cheb. Zhlédli hudebně dramatickou skladbu Vojna od autora E. F. Buriana,...
Celý článek

                                                                V Plané 3. 9. 2018

Vážení rodiče, 

upozorňujeme Vás, že v letošním školním roce 2018/2019 bude ve 2. – 9. ročníku ke klasifikaci žáků a sdělení školy rodičům sloužit výhradně elektronická žákovská knížka. Pro omlouvání absence žáků používejte omluvný list.

Děkujeme za spolupráci                                                                                                                                       Mgr. Luboš Beran

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.