Vaše názory

Obsah učiva prvouky 3. B

Paní Foltýnová,
osnovy v současné době ve školském systému vzdělávání bychom museli hledat v RVP (rámcovém vzdělávacím programu), kde máme všechny školy určené výstupy, které bychom měli se žáky naplňovat a dle tohoto programu se školy částečně mohou lišit díky ŠVP (školnímu vzdělávacímu programu) - program naší školy najdete na webových stránkách školy.
Pokud se dle Vašeho názoru třídy liší, každý vyučující by měl probrat za dané období dané učivo, ale mohou být v rámci tohoto období variabilní, přesto by závěrečné výstupy za dané období (nejlépe školní rok, příp. klasifikační období pololetí školního roku) měly být srovnatelné.
Mgr. Luboš Beran

Přidat nový příspěvek

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.