Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020

 

PŘIPRAVUJEME - KOMPLETNÍ NABÍDKA 30.8.2019

                                                                        

Poplatek za kroužek je celoroční.

 Bližší informace je možné získat na 774 410 813.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.