Nabídka kroužků na školní rok 2018/2019

PŘIPRAVUJE SE

 

 

KERAMIKA I.                                                                             KERAMIKA II.

modelování, glazování, dekorování                                                     modelování, glazování, dekorování

1. - 9. třída                                                                                                 1. - 9. třída

Probíhá: pondělí 14:30 - 16:00 v keramické dílně DDM                    Probíhá: úterý 14:30 - 16:00 v keramické dílně DDM

Vedoucí: Miroslava Beranová                                                                 Vedoucí: Miroslava Beranová

Poplatek: 500,-                                                                                          Poplatek: 500,-

Volná místa:  NE                                                                                     Volná místa: NE

 

ŠVADLENKY                                                                             FERDA MRAVENEC

                                                                                                                  Práce všeho druhu (stříhání lepení, ...)

od 8 let                                                                                                      1. - 9. třída

Probíhá: pondělí 16:30 - 18:00 v klubovně DDM                               Probíhá: pondělí 15:00 - 16:30 v klubovně DDM

Vedoucí: Pavlína Ziateková                                                                    Vedoucí: Pavlína Ziateková

Poplatek: 400,-                                                                                         Poplatek: 400,-

Volná místa: neotevřeny                                                                            Volná místa: ANO

 

ŠPERKOVÁNÍ Začátečníci                                                     ŠPERKOVÁNÍ Pokročilí

 Základy práce s korálky, výroba šperků                                               Pokročilé techniky výroby šperků, malování na hedvábí,                                                                                                                                                              tvorba módních doplňků a práce s polymerovou hmotou.

1. - 9. třída                                                                                                   3. - 9. třída

Probíhá: pondělí 16:30 - 18:00 v keramické dílně DDM                     Probíhá: úterý 16:30 - 18:00 v keramické dílně DDM

Vedoucí: Marie Braucci                                                                            Vedoucí: Marie Braucci

Poplatek: 500,-                                                                                           Poplatek: 600,-

Volná místa: NE                                                                                       Volná místa:NE

 

KUCHAŘÍK Začátečníci                                                        KUCHAŘÍK Pokročilí

jednoduché recepty pro každého                                                           Kurz pro absolventy základního kurzu, příp. pro děti se                                                                                                                                                                         základními znalostmi v kuchyni.

1. - 9. třída                                                                                                 1. - 9. třída

Probíhá: středa od 14:30  ve cvičné kuchyňce                                     Probíhá: čtvrtek od 15:00 ve cvičné kuchyňce

Vedoucí: Daniela Líbalová                                                                      Vedoucí: Daniela Líbalová

Poplatek: 700,-                                                                                         Poplatek: 800,-

Volná místa:  NE                                                                                     Volná místa:  NE

 

CAPOEIRA                                                                        ŠACHOVÝ DETEKTIV       

brazilské bojové umění                                                                    Úvod šachového detektiva do hry Králů, rozvoj logického                                                                                                                                                                 myšlení, ukázněnosti a trpělivosti při hře.

od 8 let(mladší dle domluvy)                                                           1. - 4. třída                       

Probíhá: středa a pátek 17:00 - 19:00                                            Probíhá: středa 16:00 - 18:00

v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody                                                   ve velké klubovně v DDM 

Vedoucí: Michal Káčer                                                                     Vedoucí: Štefan Kapolka    

Poplatek: 600,-                                                                                 Poplatek: 300,-  

Volná místa: ANO                                                                            Volná místa: 5      

 

STOLNÍ TENIS                                                                      SPORTÍK

                                                                                                              sportovní hry, soutěže, cvičení

3. - 9. třída                                                                                             1. - 5. třída

Probíhá: čtvrtek 16:00 - 18:00                                                              Probíhá: středa 15:30 - 17:00

v aule ZŠ náměstí Svobody                                                                  v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody

Vedoucí: Mgr. Josef Staněk                                                                 Vedoucí: Jana Mocková

Poplatek: 300,-                                                                                      Poplatek: 300,-

Volná místa: NE                                                                                 Volná místa: NE

 

ŠACHY                                                                                 LEZECKÝ KROUŽEK

1. - 9. třída                                                                                            3. - 9. třída          

Probíhá: úterý 15:00 - 17:00                                                              Probíhá: pondělí 16:00 - 18:00

v klubovně DDM                                                                                  v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody nebo na lezecké stěně

Vedoucí: Václav Hrbáček                                                                    Vedoucí: Jan Novotný, Mgr. Martin Vrška

Poplatek: 300,-                                                                                    Poplatek: 400,-

Volná místa: 2                                                                                   Volná místa:  NE

 

NĚMČINA mladší                                                                NĚMČINA starší

německý jazyk pro začátečníky, výuka formou obrázků                      Výuka přizpůsobená potřebám dětí, využívání jejich školních                                                             a her pro menší.                                                                                    učebnic a materiálů.

1. - 4. třída                                                                                            5. - 9. třída                  

Probíhá: dle infoschůzky                                                                     Probíhá: dle infoschůzky

Vedoucí: Veronika Prokopová                                                           Vedoucí: Veronika Prokopová

Poplatek: 300,-                                                                                    Poplatek: 300,-

Volná místa:  6                                                                                 Volná místa: 2

 

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA                                                  MLADÍ HASIČI

1. a 2. třída (přijetí po dohodě s vedoucím)                                          1. - 9. třída    

Probíhá: Úterý a čtvrtek 17:00 - 19:00                                                  Probíhá: čtvrtek 15:00 - 19:00

na Městském stadionu, v tělocvičnách ZŠ                                           na Městském stadionu, v tělocvičně ZŠ Na Valech

Vedoucí: Štefan Kapolka                                                                        Vedoucí: Hana Kolářová

Poplatek: 300,-                                                                                         Poplatek: 300,-

Volná místa: po dohodě s trenérem                                                     Volná místa:  NE

 

PUSINKY                                                                               KUCHAŘÍK

Prevence, při které jsou děti pomocí říkadel, básniček,                           Jednoduché recepty pro každého.                                                                            písníček a nejrůznějších mluvených cvičení vedeny ke                                                                                                                                                             správné výslovnosti a rozvoji slovní zásoby.

MŠ + 1.stupeň                                                                                               1. - 9. třída    

Probíhá:  čtvrtek 16:00 - 17:30                                                                    Probíhá: úterý 16:30 - 18:00

v družině ZŠ náměstí odd. broučci                                                             ve cvičné kuchyňce

Vedoucí: Marie Braucci                                                                                 Vedoucí: Pavlína Ziateková

Poplatek: 200,-                                                                                             Poplatek: 700,-

Volná místa:3                                                                                              Volná místa:   1                                                                                              KROUŽEK NENAHRAZUJE PÉČI KLINICKÉHO LOGOPEDA!!!

 

TENIS

ZAČÁTEČNÍCI                                                                TENIS I.

MŠ + 1. třída                                                                                    Absolventi 1-2 let hraní tenisu        

Probíhá: pátek 14:00 - 15:00                                                          Probíhá: pátek 15:00 - 16:00                                                     

v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody                                                   v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody

Vedoucí: Mgr. Jiří Bařák                                                                  Vedoucí: Mgr. Jiří Bařák

Poplatek: 400,-                                                                                Poplatek: 400,-

Volná místa: NE                                                                             Volná místa: NE

TENIS II.                                                                         

Absolventi 3 a více let hraní tenisu                                                                                                

Probíhá: pátek 16:00 - 17:00                                                                                                               

v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody                                                  

Vedoucí: Mgr. Jiří Bařák                                                                 

Poplatek: 400,-                                                                            

Volná místa: NE     

                                                                         

Poplatek za kroužek je celoroční.

 Bližší informace je možné získat na 774 410 813.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.