Letní tábor s DDM Planá - OBSAZEN

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE V DDM PLANÁ NEJPOZDĚJI DO 28.6.2019.
Přihláška ke stažení - zde: přihláška_léto_2019.docx (17110)
 

Tvořílkovo prázdniny

 
Přihlásit se můžete v DDM nejpozději do 28.6.2019.
Přihláška ke stažení zde: přihláška_tvorilek_2019.docx (17072)
 
 
Přednost mají děti, které se účastní celého tábora. Není nutné se zúčastnit všech dnů. Můžete si vybrat den, kdy se Vaše dítě zúčastní.
 
Vedoucí tábora: Daniela Líbalová, Jana Mocková
 
Počet míst je omezen! Přihlašte se včas.
 
VÍCE INFORMACÍ v kanceláři DDM nebo na tel.: 774 410 813.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.