LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

 
 

Přihláška: přihláška_leto_2020.docx (21523)

Čestné prohlášení: čestné_prohlášení.pdf (268,8 kB)

Je nutné se zúčastnit vždy celého turnusu (1 týden). Přednost mají děti, které se zúčastní obou turnusů.

 
Vedoucí tábora: Jana Mocková
 
Počet míst je omezen! Přihlašte se včas.
 
VÍCE INFORMACÍ v kanceláři DDM nebo na tel.: 774 410 813.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.