Články

Zpestření konce školního roku

Dne 16. 6. jsme se s dětmi z 2.B a 3.A rozhodli, že přespíme ve škole.  V pátek odpoledne jsme s rodiči na školní zahradě opékali špekáčky. Dále nás čekal turnaj ve vybíjené i s rodiči a spousta her v tělocvičně. Na závěr dne děti plnily stezku odvahy. Cesta při svíčkách po škole...
Celý článek

Olympijský běh

V Městském parku v Plané zažili žáci naší školy olympijskou atmosféru! Za podpory nejen svých spolužáků, ale i nemála rodičů, vyběhli v 10 hodin a 15 minut na trať dlouhou 1km spolu s dalšími více než 50.000 žáky po celé ČR a poměřili své síly se svými kamarády.  Partnerem celé akce byl...
Celý článek

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - DRUŽINA

Zápis do školní družiny proběhne v posledním týdnu prázdnin od 30.8. do 1.9. v odděleních nad školní jídelnou na náměstí, 4.9. ráno pak v ranním oddělení školy Na Valech. Časový harmonogram zápisu bude vyvěšen na nástěnce u školní družiny.  Informace o zápisu a další dotazy zodpovíme také...
Celý článek

Den dětí

Krásný pátek si prožily děti z druhých ročníků naší školy. Byl to den plný zábavy. Okruh okolo hřiště se proměnil na cestu plnou zajímavých sportovních i vědomostních úkolů. Svoji obratnost musely prokázat na překážkových drahách, při házení míčků a skákání v pytli, šikovnost při lovení...
Celý článek

Úspěch sportovců z naší školy

Úspěch sportovců z naší školy Ve čtvrtek 8. června se konaly Atletické závody základních škol ve Stříbře. Tuto tradiční sportovní akci navštěvuje naše škola každoročně. Již v loňském roce žáci přivezli množství medailí. Protože jsme úspěch letos zopakovali, chtěli bychom se pochlubit. Naši žáci...
Celý článek

Okresní kolo čtenářské soutěže

    Již několik let je tradicí, že naše škola pořádá soutěž pro nejlepší čtenáře v našem okrese. A ačkoli nás stále více obklopují moderní technologie a žijeme ve světě internetu, stále ještě se mezi generacemi dětí najde dost takových, které dávají před virtuálním světem...
Celý článek

Preventivní programy

Konec května byl ve znamení prevence. Žákyně 6. ročníků absolvovaly preventivní program Dospívám, ve kterém je zkušená lektorka provedla obdobím, kdy se děvčata pomalu mění v ženu. Seznámila je s jednotlivými fázemi jejich ženských specifik a upozornila na potíže, se kterými se během dospívání...
Celý článek

Krajské kolo OVOV

Naše žákyně, konkrétně Renata Pavlasová z 9.B a Kateřina Ščasnárová ze 6.B, postoupily díky výborným výsledkům na okresním kole OVOV do krajského kola. To se konalo v Tachově 31.5. a musím napsat, že opět výborně reprezentovaly naší školu! Postupně bojovaly v nejrůznějších...
Celý článek

Rubikon je tady

Dne 25.5.2017 se uskutečnilo oblastní kolo soutěže Rubikon ve Středisku mládeže volného času Radovánek v Plzni. Zde se střetlo z naší ZŠ celkem deset družstev, která soutěžila mezi sebou. (7. třídy – 9. třídy) Úkoly spočívaly v dovednostech, znalostech o zákonech a v neposlední...
Celý článek

Olympiáda 1. stupně 2017

Tato soutěž je vyvrcholením celoročního snažení našich žáků na hodinách tělesné výchovy. Porovnání vlastních výkonů s výkony spolužáků přináší objektivní informaci o tom, jak na tom jednotliví žáci jsou. Tento ročník je výjimečný tím, že letošní rok je rokem olympijským. Takže naše "malá"...
Celý článek

Den Země

Velcí malým aneb Den Země na ZŠ Planá 22. duben je celosvětově oslavován jako Den Země. I my jsme se rozhodli jej připomenout našim žákům. Ve většině tříd si učitelé připravili aktivity připomínající tento svátek. Výjimkou byly třetí ročníky, jim informace o Dni Země zprostředkovali starší...
Celý článek

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.