Články

Informace o vytvoření DUM v rámci projektu EU - Peníze školám

V rámci projektu EU - Peníze školám vytvořil Mgr. Martin Vrška DUMy, zaměřené na práci s písní na 1. stupni ZŠ. Bylo vytvořeno 20 ks výukových materiálů, pomocí kterých se žáci mohou naučit nejen píseň, ale osvojí si či procvičí znalosti z hudební nauky za  použití písní autorské dvojice J....
Celý článek

Žáci přijatí do 1. třídy

Rozhodnutí ředitele školy si mohou rodiče vyzvednout osobně v kanceláři školy každý den po 6. 3. 2013 do 14.45 hod., spolu s fotografiemi ze zápisu. V červnu proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami. Termín bude upřesněn a včas oznámen. Rodiče, kteří budou žádat o odklad...
Celý článek

Zápis do 1. tříd 2013

Ve čtvrtek 7. 2. 2013 proběhl zápis budoucích prvňáčků v budově Na Valech. Rodiče s dětmi prošli školu od přízemí až do druhého patra. Po cestičce k zápisu mohli návštěvníci poznat téměř celou školu. Kromě čtyř zápisových tříd byla pro zájemce připravena sportovní herna a interaktivní tabule....
Celý článek

KANTORSKÝ BÁL 2013

S potěšením oznamujeme veřejnosti, že po jednoleté přestávce je tady opět KANTORSKÝ BÁL. Jako v předchozích letech  bude se konat v aule v budově školy na náměstí, tentokrát 9. března 2013. Další nezbytné informace včas najdete na stránkách PM, na plakátech a na webu školy. Těšíme se na...
Celý článek

Soutěž v anglické konverzaci

Jako každý rok i letos se rozeběhla řada soutěží. Soutěž v angličtině má mezi nimi své pevné místo a ve školní roce 2012/2013 se jí zúčastnilo 9 žáků z druhého stupně plánské ZŠ.  Z 8. tříd to byly dívky Lucie Koronová, Tereza Chalupná, Tereza Moulisová, Ivana Vančurová, Denisa Vorlová a...
Celý článek

Sunil může dále studovat

Z prosincové akce zpívání u „Vánočního stromu“ a lednové školní sbírky jsme získali částku 3469 korun, které budou použity na zaplacení školného našemu adoptovanému chlapci na dálku Sunilovi. Zbývající částku do 5 000 korun poskytne SRPŠ. Moc děkujeme všem přispěvatelům, žákům a pracovníkům z...
Celý článek

VÝSLEDKY – ATLETICKÝ TROJBOJ

Ve středu se v tělocvičně ZŠ sešlo 55 sportovců. Všem děkujeme a vítězům blahopřejeme. Dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce. Fotografie najdete na www.vivolenka.rajce.net   1. kategorie – dívky   1. místo Šárka Rajchlová 1.C 2. místo Pavlína Skalíková 1. B 3. místo...
Celý článek

Leden 2013 v DDM

16. 1. 2013 se budeme těšit ve 14.00 v tělocvičně ZŠ náměstí. Pro sportovce zde bude připraven již tradiční ATLETICKÝ TROJBOJ.   23. 1. 2013 zveme všechny na turnaj ve společenské hře ČLOVĚČE NEZLOB SE. Začínáme ve 14.00 v klubovně DDM.   Na 30. 1. 2013 je připravena pro malé i...
Celý článek

Našemu adoptivnímu bráškovi už je 15

Také se vám nechtělo po prázdninách do školy? Také si někdy říkáte: Kdyby ta škola tak nebyla…. Každému z nás se to asi někdy přišlo na mysl. Nějak si ani neumíme představit, že existuje někdo, kdo si říká : Kéž bych tak mohl jít do školy! A přece je to tak. Jsou děti, které by do školy tak rády...
Celý článek

Výlet andělů

Dne 20. prosince 2012 poslední předvánoční čtvrtek se konal tradiční podvečerní program, při kterém dochází k „propojení“ plánských kostelů. Celý program byl zahájen v 17 hodin vystoupením žáků Základní školy Planá na schodech před budovou Na Valech, kde kromě pěveckých tanečních a slovních...
Celý článek

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.