Zaměstnanci

Mgr. Luboš Beran, ŘŠ, lubos.beran@zs-plana.cz

Mgr. Blanka Iccacová, ZŘŠ pro I. stupeň, blanka.iccacova@zs-plana.cz

Mgr. Miroslava Kubátová, ZŘŠ pro II. stupeň, miroslava.kubatova@zs-plana.cz

 

I. stupeň:

1.A - Mgr. Barbora Vodrážková, koordinátor EVVO, barbora.vodrazkova@zs-plana.cz

1.B - Mgr. Gabriela Provazníková, gabriela.provaznikova@zs-plana.cz

1.C - Mgr. Libuše Floriánová, libuse.florianova@zs-plana.cz

2.A - Mgr. Berta Vršková, berta.vrskova@zs-plana.cz

2.B - Mgr. Jarmila Šneberková, výchovný poradce, jarmila.sneberkova@zs-plana.cz

2.C - Mgr. Jiřina Wurmová, jirina.wurmova@zs-plana.cz

3.A - Mgr. Dagmar Říhová, dagmar.rihova@zs-plana.cz

3.B - Mgr. Hana Fojtíková, hana.fojtikova@zs-plana.cz

3.C - Mgr. Martina Koťátková, koordinátor ŠVP, martina.kotatkova@zs-plana.cz

4.A - Mgr. Monika Pelánová, metodik primární prevence, monika.pelanova@zs-plana.cz

4.B - Mgr. Michal Štefl (do 19. 5. 2017), nástěnka 5.C (šk. r. 2015-2016), michal.stefl@zs-plana.cz

         Martina Marková (od 1. 1. 2017 do 10. 3. 2017, od 22. 5. 2017), martina.markova@zs-plana.cz

4.C - Mgr. Martin Vrška, metodik ICT, martin.vrska@zs-plana.cz

5.A - Mgr. Martina Šlapáková, martina.slapakova@zs-plana.cz

5.B - Mgr. Lenka Denková, lenka.denkova@zs-plana.cz

netřídní - Mgr. Monika Brunová, monika.brunova@zs-plana.cz

               Mgr. Alena Lávičková, alena.lavickova@zs-plana.cz

               Mgr. Stanislava Pecková, stanislava.peckova@zs-plana.cz

 

II. stupeň:

6.A - Mgr. Pavla Nečasová, pavla.necasova@zs-plana.cz

6.B - Mgr. Jana Seidlerová, metodik primární prevence, jana.seidlerova@zs-plana.cz

6.C - Mgr. Zdeněk Třešňák, zdenek.tresnak@zs-plana.cz

7.A - Miroslava Shejbalová Majerová, miroslava.shejbalova@zs-plana.cz

7.B - Dita Predková, dita.predkova@zs-plana.cz

7.C - Mgr. Alena Schreilová, alena.schreilova@zs-plana.cz

8.A - Mgr. Martina Hrdličková, martina.hrdlickova@zs-plana.cz

8.B - Mgr. Petra Beranová, metodik a koordinátor ICT, petra.beranova@zs-plana.cz

8.C - Mgr. Ivana Netrvalová, ivana.netrvalova@zs-plana.cz

9.A - Mgr. Naděžda Končelíková, výchovný poradce, nadezda.koncelikova@zs-plana.cz

9.B - Mgr. Markéta Šteflová, marketa.steflova@zs-plana.cz

netřídní - Mgr. Svetlana Gomoláková, svetlana.gomolakova@zs-plana.cz

               Mgr. Stanislava Pecková, stanislava.peckova@zs-plana.cz

               Mgr. Stanislav Rous, stanislav.rous@zs-plana.cz

               Mgr. Kamila Surová, kamila.surova@zs-plana.cz

               Ing. Miroslav Svítek, miroslav.svitek@zs-plana.cz

               Mgr. Jana Šestáková, jana.sestakova@zs-plana.cz

 

Školní psycholog:

PaedDr. Mgr. Milan Pfeifer, milan.pfeifer@zs-plana.cz

 

Asistenti pedagoga:

Martina Hetešová

Kateřina Kovářová 

Pavla Králová

Leontina Lepíčková

Lucie Mikačová, lucie.mikacova@zs-plana.cz

Lada Novotná

Libuše Vaněčková, libuse.vaneckova@zs-plana.cz

Sandra Vejvodová

 

Školní družina:

Bc. Libuše Zichová, libuse.zichova@zs-plana.cz, vedoucí ŠD, druzina@zs-plana.cz

Marie Braucci, marie.braucci@zs-plana.cz

Lucie Mikačová, lucie.mikacova@zs-plana.cz

Libuše Vaněčková, libuse.vaneckova@zs-plana.cz

 

DDM:

Daniela Líbalová, daniela.libalova@zs-plana.cz, vedoucí DDM, ddm@zs-plana.cz

 

Správní zaměstnanci:

Hana Orlová, sekretářka, valy@zs-plana.cz

Martina Ottová, sekretářka, namesti@zs-plana.cz

Josef Matějovský, školník

Jaromír Vojvodík, školník

Petra Čečová

Jitka Dřevojánková

Věra Dvorská

Milena Harmáčková

Eva Hričková

Jana Peštová

Dáša Slovenkaiová

 

Školní jídelna:

Jindra Frýdlová, jindra.frydlova@zs-plana.cz, vedoucí ŠJ, jidelna@zs-plana.cz

Radka Nechvátalová

Iva Sádlíková

Monika Skřičková

Václava Táboříková

Hana Teplíková

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.