Výchovné poradenství

Přijímací řízení – školní rok 2016/17

Přihlášky odevzdat řediteli střední školy do 1.3.2017

Přihláška musí být orazítkovaná a podepsaná ředitelem ZŠ

Lze podat 2 přihlášky

Státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky absolvují všichni, kdo se hlásí na obory s maturitou.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté  maturitní obory se v 1. kole konají :

1. termín: 12. 4. 2017 – pro 1. školu

2. termín: 19. 4. 2017 – pro 2. školu         

Přijímací zkoušky pro osmiletá a šestiletá gymnázia:

1. termín: 18. 4. 2017 – pro 1. školu

 2. termín: 20. 4. 2017 – pro 2. školu

Náhradní termín pro všechny obory:

11. 5.2017 a 12. 5. 2017

 

Přijímací řízení pro ostatní obory v 1. kole se koná v termínu od 22. do 30. 4. 2017

Výsledky přijímacích zkoušek budou k dispozici od 28. 4. 2017

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách dané střední školy

Zápisový lístek musí být doručen na střední školu nejdéle 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků

 

Školy s talentovou zkouškou

Přihlášky odevzdat nejpozději 30. 11. 2016 řediteli střední školy

Talentové zkoušky se konají od 2. do 15. ledna 2017

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny od 5. do 15. 2.2017


Přihláška ke stažení