Zpívání na schodech

Také druhý stupeň si užil předvánoční atmosféru a zkrátil si čekání zpíváním koled. Letošní tradiční zpívání na schodech bylo pro její aktéry zároveň generální zkouškou před výjezdem do partnerské školy v Bogenu. Zazněly tradiční koledy doplněné o vánoční písně současných interpretů. Výběr byl opravdu pestrý a velmi zdařilý, neboť účinkující doprovodili svým zpěvem také žáci na schodech. Velký dík všem, kteří se zapojili a zejména paní učitelce Ditě Predkové za přípravu vystoupení a navození vánoční atmosféry.