VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V rámci realizace IPo Dotkněte se inspirace, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0046 vyhlašuje Základní škola Planá, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka konvertibilních zařízení pro projekt Dotkněte se inspirace".

Výzva C15071.doc (267776)

Příloha_1_Specifikace Notebook C15071.doc (207872)

Priloha_2_Čestné prohlášení C15071.doc (212480)

Priloha_3_Krycí listC15071.doc (216064)

Priloha_4_Návrh smlouvyC15071.doc (264192)

http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/dodavka-konvertibilnich-zarizeni-pro-projekt-dotknete-se-inspirace.html