Valský pětiboj

V úterý 27. 10. než jsme se rozešli na podzimní prázdniny se v hale na Valech uskutečnil první ročník „Valského pětiboje“. V netradičních disciplínách  soutěžili žáci a žákyně  2. a 3. ročníků. Ve třídách utvořili šestičlenná družstva (tři chlapci a tři dívky). Jaké že to byly netradiční disciplíny? Tak například: hod plným míčem, trojskok z místa, frekvenční běh v kruzích, skok přes švihadlo v časovém intervalu, driblink s míčem v časovém intervalu. V hale byla legrace, ale byli jsme svědky i vynikajících výsledků. Jako rozhodčí se uplatnili rodiče, ale vydatně pomáhali i žáci 5. B. Tímto bychom rády všem za pomoc poděkovaly.  Panu Křížkovi děkujeme za fotodokumentaci, kterou si můžete prohlédnout v galerii. Protože se akce vydařila, uspořádáme příští rok určitě další ročník.  Výsledky nejlepších  jednotlivců v konkrétních disciplínách jsou ve vestibulu školy.  A jak vše dopadlo celkově?

2. třídy                                                                                               3. třídy

1. místo –            2. C                                                                       1. místo -             3. A

2. místo –            2. A                                                                       2. místo -             3. B

3. místo -             2. B                                                                       3. místo –            3. C

Za realizační tým: Mgr. Martina Koťátková a Mgr. Monika Pelánová

https://goo.gl/photos/EagKwiEAtMceZavv9