Učíme se stolovat - 3.A

Na hodině pracovních činností jsme se seznámili se zásadami správného stolování a s estetickou úpravou studených pokrmů. Všem dětem se povedlo sváteční tabuli velmi pěkně připravit a v závěru hodiny si své výrobky s chutí snědly.

                                                                                                                                                                               žáci 3.A

FOTOGALERIE