Sunil může dále studovat

Z prosincové akce zpívání u „Vánočního stromu“ a lednové školní sbírky jsme získali částku 3469 korun, které budou použity na zaplacení školného našemu adoptovanému chlapci na dálku Sunilovi. Zbývající částku do 5 000 korun poskytne SRPŠ. Moc děkujeme všem přispěvatelům, žákům a pracovníkům z budovy Na Valech .

Jana Basáková