Školní jídelna při ZŠ Planá oznamuje:

Z důvodu úpravy DPH školní jídelna při základní škole v Plané  oznamuje zdražení obědů  od 1.2.2013:

 

 

Žáci do 6 let                          19,- Kč

 

Žáci 7 -10 let                         22,- Kč

 

Žáci 11 – 14 let                     24,- Kč

 

Žáci starší 15 let                    25,-  Kč

 

Cizí strávníci                         52,- Kč

 

                                         

                                               Jindra Frýdlová

                                       vedoucí školní jídelny