Sběr víček již po čtvrté

Žáci základní školy v Plané se již několik let aktivně zapojují do sběru víček od PET lahví. Výtěžek ze sběru je vždy použit na vylepšení života postižených a nemocných kamarádů – na invalidní vozík, pobyt v lázních či rehabilitačním zařízení. Takto jsme nemalou hmotností sebraných víček pomohli Lucince, Kubíkovi nebo Vojtíkovi.

            V září letošního roku obdržela základní škola v Plané žádost o pomoc při sběru víček od PET lahví pro postiženého Honzíka z Novosedel na jižní Moravě. Ani chvilku jsme nezaváhali a již po čtvrté jsme se vrhli do této pro nás tak jednoduché pomoci. V případě Honzíka se budou finance za prodej víček hodit při nákupu speciálního kočárku, bez kterého se chlapec neobejde.

Od září se našim žákům podařilo sebrat neskutečné množství víček – něco málo přes 100 kg! Ještě před Vánoci budou víčka odeslána Honzíkovým rodičům. Všem sběračům moc a moc děkujeme.

            Tentokrát se ale objevil malý problém s transportem víček. Nebyl zajištěn centrální svoz či nějaké sběrné místo v blízkosti Plané. Novosedly jsou od naší školy vzdáleny 400 km. Začali jsme přemýšlet, jak 8 velkých pytlů plných víček dopravíme k Honzíkovým rodičům. Oslovili jsme přepravní společnost PPL, která velmi rychle a hlavně kladně zareagovala na naši žádost a víčka bezplatně do Novosedel dopraví. Alespoň touto cestou bychom chtěli společnosti PPL poděkovat za ochotu a vstřícnost. Je fajn, když ti co mohou, pomůžou.

            Vzhledem k tomu, že sběr víček u nás na škole má dlouhou a úspěšnou tradici, budeme v této činnosti pokračovat i dále. Jistě se zase objeví nějaká žádost o pomoc, na kterou budeme moci kladně reagovat.

            Pokud se do sbírky budou chtít zapojit i další občané z Plané a jejího okolí, mohou víčka přinést k nám do školy, kde na chodbách obou budov (náměstí, Valy) jsou označené sběrné nádoby. Děkujeme.

Za všechny zaměstnance školy,

Mgr. Drahomíra Šandová