Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení volného dne (tzv. „ředitelského volna“) podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ředitel Základní školy Planá, příspěvková organizace oznamuje vyhlášení „ředitelského volna“ na středu 10. dubna 2013, čtvrtek 11. dubna 2013 a pátek 12. dubna 2013.

Důvodem vyhlášení volných dní je nemocnost žáků i učitelů základní školy. 

Náhradní program pro žáky, např. ve školní družině nebo domě dětí a mládeže, škola nezajišťuje. 

Školní jídelna bude v provozu pouze pro cizí strávníky. 

 

Mgr. Luboš Beran,

ředitel školy