Přehazovaná na 1. stupni

Ve středu 7.5.2014 se uskutečnil turnaj druhých a třetích ročníků v přehazované. Do soupeření, v nafukovací hale, pod vysokou sítí se zapojilo šest tříd (2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C). Děti měly radost ze hry a bojovaly s velkým nasazením. Nejlepším týmem, který obsadil 1. místo, se stala 3.A . Všechny týmy byly odměněny diplomy a sladkou odměnou. Poděkování patří nejen zúčastněným sportovcům, ale i pedagogům, kteří pomohli při organizaci turnaje (J. Basáková, M. Štefl, M. Pelánová, L. Mikačová).
Všem děkuji!
Martina Koťátková