Předvánoční představení v Bogenu

Dne 22. prosince 2015 probíhal předvánoční program v partnerské škole Ludmilla-Realschule v Bogenu, na který jsme byli pozváni. Součástí tohoto programu bylo i vystoupení žáků naší školy.

Před plánovaným programem jsme ještě krátce navštívili vánoční trhy ve Straubingu a poté absolvovali přesun do školy v Bogenu, kde jsme byli vřele přivítáni ředitelem školy a zástupkyní ředitele školy.

Samotné představení pro veřejnost probíhalo od 19 do 21 hodin. Na tomto představení byli přítomní učitelé a žáci školy z Bogenu i Plané, sponzor školy, rodiče žáků a místní veřejnost. Z večerního programu měli všichni hezký pocit. Ukázalo, že k navození příjemné atmosféry není třeba žádných hranic - ani státních, ani jazykových, ani věkových a nad všechny tyto rozdíly se lze povznést.

Všichni jsme se vrátili v noční hodiny do Plané v krásné pohodové náladě a těšili se na samotný vánoční den. Děkujeme vystupujícím žákům za reprezentaci školy, rodičům za spolupráci a samozřejmě paním učitelkám Veronice Vavříkové a Ditě Predkové za organizaci a přípravu žáků.