Podzimní sport na 1. stupni ZŠ

Od začátku letošního školního roku se na 1. stupni uskutečnily dvě velké sportovní akce. Tou první bylo školní kolo McDonald’s Cupu, které se konalo letos výjimečně v hale Na Valech z důvodu nepříznivého počasí. Pozdní říjnový termín byl způsoben opožděnou distribucí cen a diplomů od hlavního organizátora tohoto tradičního celorepublikového turnaje. Mimochodem do dnešního dne jsme jako škola stále (i přes několikerou urgenci) neobdrželi kartičky pro účastníky turnaje. Přes veškeré komplikace si děti fotbálek užily. Na 1. místě v kategorii 2. – 3. ročníky skončila třída 3. A a v kategorii 4. – 5. ročníky zvítězila třída 5. A. 
Druhou podzimní sportovní akcí byl turnaj v přehazované. Zúčastnilo se osm týmů ze 3. až 5. ročníků. V mrazivém počasí si první místo vybojovala třída 5. A, druzí byli žáci z 5. B a třetí místo obsadila třída 3. B.